Informasjon om koronavirus i Nesodden kommune

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 

Kunne du tenke deg å jobbe frivillig? Være hos småbarnsfamilier som trenger hjelp og støtte én gang i uka?


Home-Start Familiekontakten Nesodden organiserer forberedelseskurs og kobling til familier.

Overskrift...

Her finner du informasjon om koronaviruset og situasjonen på Nesodden. Vi oppdaterer daglig tallet på antall smittede og eventuelt nye tiltak i regi av Nesodden kommune.

 

 

 

 

Korona
Korona
Statusoppdatering - sist oppdatert 3. desember kl. 15.30
Hvem skal testes?
Trenger du helsehjelp?
Dette elementet er ikke publisert
Bestill tid til koronatest
Testkriterier for koronavirus/hvem skal testes?
Dette elementet er ikke publisert
Regler for karantene og isolering
Viktige telefonnumre
Nyttige lenker
Dette elementet er ikke publisert
Hva er koronavirus?
Dette elementet er ikke publisert
Spørsmål og svar om koronavirus i Nesodden kommune
Dette elementet er ikke publisert

 

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

 

Nyttig informasjon og lenker:

Overskrift...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Overskrift...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Overskrift...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Overskrift...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

 

 

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i et ekstraordinært møte onsdag 11. november å stramme inn smittevernreglene. Kommunedirektøren hadde innstilt på flere forskriftsskjerpelser, og disse ble alle vedtatt.

Det pågår for tiden to omfattende prosesser som vil ha betydning for Nesodden i mange år fremover: Hvordan skal fremtidens skolestruktur være og hvilken utvikling ønsker vi for Tangen sentrum. På kommunens hjemmesider finner du allerede mye informasjon om begge prosjektene, om hvordan du kan holde deg informert og om hvordan du kan medvirke.

 

Samleside for informasjon

Samtidig er begge prosessene omfattende og griper inn i hverandre, og dette er en samleside som skal gjøre det enklere både å få en oversikt over arbeidet som er gjort, over arbeidet i tiden fremover, og hvordan du kan medvirke. Her vil du bl.a. finne en digital tidslinje med en overordnet milepælsoversikt som viser gangen i prosessene, og det er også mulig å fordype seg ved å klikke seg inn på de ulike vedtakene og rapportene. Du vil også finne en samling av ofte stilte spørsmål og svar, og en ordliste som skal gjøre det enklere å forstå faguttrykkene som blir brukt.