Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Konsert

Nesodden kommune tildeler hvert år kr. 200.000,- fra kulturfondet. Tildelingene går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

 

Retningslinjer/vedtekter for tildeling av midler fra Kulturfondet.
 

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

 

 

 

 

Skolestart august 2020.

Vi er i gang med planleggingen av skoleåret 2020/2021. Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse forrige skoleår.

 

digital post Foto: Istockphoto

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

 

 

Nesoddtangen gård. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Nesodden kommune fikk fra nyttår ansvaret for borgerlige vielser for Nesoddens innbyggere. Vielsen foretas av ordfører eller varaordfører, men kan også foretas av rådmann og kommuneadvokat. Nesoddtangen gård er kommunens vielseslokale på fastsatte datoer, som normalt er på to fredager i måneden. På andre datoer vil det skje i Auditoriet på Tangenten eller på et sted brudeparet selv ønsker.