To mennesker på en benk 1

For alle med interesse for god demensomsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellstrand Grendehus 22.mai 2019           
Adresse: Fjellveien 15, 1448 Fjellstrand
Tid: 09:00 – 15:00                       
(registrering fra 08:30)

 

Påmelding innen 15.mai
400 kr per deltager inkludert lunsj.


Vennligst oppgi fakturaadresse i påmeldingen.


Program
LØRENSKOG KOMMUNE        
Tema: Systematisk oppfølging av personer med demens og arbeidslag demens hjemmetjenesten.
Kjersti Tiller, hukommelseskoordinator og Hilde Haraldsen, avdelingsleder.   

                    

MARIA KROGHSETH   
Tema: Hva er delirium?                                                                             
Lege, postdoktor, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Alderspsykiatris Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TvVE9)

 

RAGNHILD NØST BERGEM      
Tema: Husker du meg?                                                 
Regissør Ragnhild Nøst Bergems bachelorfilm i dokumentarfilmregi ved Høgskolen i Lillehammer.  I filmen ser hun nærmere på hvordan relasjoner påvirkes når minnene svekkes og forsvinner

 

Påmelding:
Demenskoordinator Tone Gjersum Avlesen
E-post: tone.gjersum.avlesen@nesodden.kommune.no
Telefon: 66 96 64 54 / 415 14 992

 

Skoleelever

 

 

 

Skolestart august 2019.

Vi er i gang med planleggingen av skoleåret 2019/2020. Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse forrige skoleår.

 

Digital post

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

 

 

NAV-logo

For å frigjøre mer tid til oppfølging av brukere har NAV Nesodden redusert åpningstider for «dropp inn» i mottaket. Fra og med 01.02.18 er mottaket er åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 14.00.

NAV Nesodden prioriterer å bruke tiden på planlagte brukermøter alle dager hele uken igjennom.

Fant du det du lette etter?