Nesodden kommune innfører vanningsrestriksjoner hver sommer for å opprettholde tilstrekkelig vanntrykk i nettet. Det er i tidsrommet 1. mai til 15. oktober derfor kun lov å vanne med håndholdt kanne. Vanning med slange, inkludert spredere og svetteslanger, er ikke tillatt. Nødvendig vask av flater på hus, terrasser og liknende tillates fortsatt.

Det faktureres ikke for barnehager og SFO som har vært stengt under koronatiden. 

Konsert

Nesodden kommune tildeler 300.000,- fra kulturfondet i 2020. Tildelingene går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

 

Retningslinjer/vedtekter for tildeling av midler fra Kulturfondet.
 

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

 

Kommunen har på forespørsel fra grunneier, Oslo kommune, vedtatt lokal forskrift som forbyr allmenn ferdsel og opphold på Langøyene inntil planlagt opprydningsarbeider på øya er ferdigstilt.

 

Forskriften ble vedtatt av Nesodden kommune den 25.02.2020 og stadfestet av Fylkesmannen 03.04.2020.

digital post Foto: Istockphoto

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.