Helsearbeider og en pasient

Pårørendeskolen i Follo tilbyr nye kurs for pårørende til personer med demens.


Tid og sted

Kurset går over fire onsdagskvelder: 9., 16., 23. og 30. mars, klokken18:00 -21:00
Kurssted: Langhuset, Nordre Follo, Gamle Vevelstadvei 34
Pris: kr 300 per deltager

Vinteren er her, og nå kan du gå på både ski og skøyter på Nesodden! 

Nesodden kommune innfører vanningsrestriksjoner hver sommer for å opprettholde tilstrekkelig vanntrykk i nettet. Det er i tidsrommet 1. mai til 15. oktober derfor kun lov å vanne med håndholdt kanne. Vanning med slange, inkludert spredere og svetteslanger, er ikke tillatt. Nødvendig vask av flater på hus, terrasser og liknende tillates fortsatt.

 

 

Kommunen gjør oppmerksom på at avfall og hageavfall skal leveres til godkjent mottak og ikke dumpes ulovlig i naturen.  

 

All dumping av hageavfall på kommunal og/eller privat grunn er brudd på forurensningslovens § 28 og forskrift om fremmede organismer § 9.

Er du ensom? Blir du mobbet? Er det ille hjemme? Er du utsatt for vold eller trusler? Eller vil du fortelle om noen som er det? Du kan kontakte noen som hører på deg, du velger selv om de skal være voksne eller andre ungdommer.