Postliste og innsyn

  • Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva det offentlige foretar seg
  • Alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn. For å sikre at sensitive opplysninger ikke publiseres på nett, er det en forsinkelse på noen dager fra vi har mottatt/sendt et brev, til dette publiseres på nett

Kontaktinformasjon

Dokumentsenter og postmottak
Telefon: 66 96 44 00
E-post: post@nesodden.kommune.no