Faktura

  • Kommunen ønsker å sende alle fakturaer digitalt, som eFaktura eller til din digitale postkasse 
  • Benytter du ikke digitale plattformer, sender vi papirfaktura
  • Fakturaer som sendes til kommunen må være i EHF-format

Kontaktinformasjon

For spørsmål til kommunale eiendomsavgifter
E-post: kommunale.avgifter@nesodden.kommune.no
Telefon: 40 40 77 14

For leverandører 
E-post: fakturamottak@nesodden.kommune.no
Telefon: 90 17 03 26 eller 47 79 07 44

For andre fakturaspørsmål
E-post: utfakturering@nesodden.kommune.no
Telefon: 40 40 78 42

Har du spørsmål til grunnlaget på en faktura, må du ta dirkete kontakt med fagavdeling for den tjenesten du har fått faktura fra.