Slik kan du kontakte kommunen

Kommunen bruker fulltekstpublisering av inngående og utgående post. Det vil si at all kommunikasjon som ikke er taushetsbelagt eller inneholder sensitive opplysninger, blir publisert i sin helhet. Hensikten med dette er å sørge for en åpen og offentlig tilgjengelig kommunal forvaltning.