Tilgjengelighet og universell utforming

En tilgjengelighetserklæring skal sikre at nettsider utformes slik at kravene til universell utforming av ikt ivaretas. Alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder.

Tilgjengelighetserklæringer fra Nesodden kommune

Tilgjengelighetserklæring for nettsted: nesodden.kommune.no

Erklæring for Nesodden bibliotek

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.
E-post: kommunikasjon@nesodden.kommune.no

Du kan lese mer på nettstedet til tilsynet for universell utforming.