Om Nesodden kommune

Tangenten - Nesodden kommunesenter

Tangenten er Nesoddens kommunesenter. 

Mer informasjon

Kommunedirektør

Kommunedirektør Wenche Folberg er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektør Wenche Folberg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial Anita Nilsen   

Kommunalsjef Plan, teknikk og miljø Anne Dybevold   

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst, Ronny Trogstad  

Esther Gilen, kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon. Fungerende kommunalsjef kultur, næring og idrett.     

       

 

 
 


 

 

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsesstrukturen i Nesodden kommune.
I organisasjonsoversikten finner du en oversikt over fagområder, avdelinger og ansvarlige ledere.

 

 

Veteraner og veterankontakt
Fairtrade-kommune

Nesodden kommune har nå status som Fairtrade-kommune!
Dette skjedde på Fairtrade-konferansen i Oslo september 2013.

Mer informasjon

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.


Mer informasjon

Kommunevåpenet

Nesoddens kommunevåpen- jpg 171 kb

Nesodden kommunes våpen har en sølv spiss mot en blå bakgrunn; illustrerer plasseringen mellom to fjorder. Flagget er i blått med en hvit spiss.

 

Kommunevåpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 12. desember 1986.

 

Tegningene til våpen, flagg og segl er laget av Christian Doxrud.  

Kommunen må gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt.  

 

Les mer om kommunevåpen i Norge og bruk av kommunevåpenet

 

Last ned filer for kommunevåpenet og kommunens logo her

Legevakt/sykehus

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

1412: Nødnummer for døve og hørselhemmede.
 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

logo legevakt 116 117

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Nesodden legevakt

 

Ambulansevakt - Paramedic: 113

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic-tilbudet som kommer raskt frem med medisinsk nødhjelp.

Paramedic tilbudet betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

Mer informasjon

Visjon og verdier

Sammen skaper vi det gode livet!

Mer informasjon