Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Om Nesodden kommune

Nesodden kommune er en grønn halvøy midt i Oslofjorden.
Akkurat det setter mange Nesoddinger spesielt pris på - vi bor på landet, men har kort vei til byen. Dermed kan man nyte den mangfoldige naturen, med skog, fjell og strand, med kulturlandskap og flotte utsiktspunkter - samtidig som byens tilbud ikke er langt vekk.

 

Navnet Nesodden kommer av norrønt Nesoddi; sammensatt av nes og oddi 'landtunge, smalt nes'.

 

Om Nesodden kommune

Fakta om Nesodden

Kart over Nesodden

 

Ny i kommunen?

Velkommen til Nesodden kommune!

Savner du noe?

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om informasjon du savner, eller sider du ikke finner frem til på nettstedet. Meld fra til webredaktør .

Har du behov for mer informasjon kan du henvende deg til kommunesenteret Tangenten, enten personlig eller på telefon eller epost.

 

Velkomstbrev til nyinnflyttede

Nesodden kommune har inngått et samarbeid med eiendomsmeglere på Nesodden om å dele ut velkomstbrev til nye innbyggere. Velkomstbrevet gir opplysninger om tjenester og tilbud som kan være nyttig å vite for deg som er ny i kommunen. Vi håper at det vil komme til nytte.

Du kan laste opp velkomstbrevet her (PDF, 2 MB). (PDF, 2 MB)

 

Kontakt oss

Sentralbordet

Åpningstid kl. 08:00-15:30 alle hverdager.

Tlf. nr. 66 96 43 00

E-post: post@nesodden.kommune.no

 

Tangenten - Nesoddens kommunesenter

Kongleveien 2
1451 Nesoddtangen


Organisasjonsnummer: 

944 383 565

Kommunenummer:

3023

 

Tangenten - Nesodden kommunesenter

Tangenten er Nesoddens kommunesenter. 

Mer informasjon

Åpningstider

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 08:00-15:30.

Tlf. nr. 66 96 43 00.

Kommunedirektør

Kommunedirektør Wenche Folberg er øverste administrative leder av kommunen. Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Direktøren skal påse at saker som skal behandles politisk er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Klikk for stort bildeKommunedirektør Wenche Folberg Anja Antonsen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektørens ledergruppe

Klikk for stort bildeKommunalsjef Helse, omsorg og sosial Anita Nilsen Anja Antonsen   

Klikk for stort bildeKommunalsjef Plan, teknikk og miljø Anne Dybevold Anja Antonsen   

Klikk for stort bildeEllen Knutsen, kommunalsjef Kultur, næring og idrett Anja Antonsen  

Klikk for stort bildeKommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst, Ronny Trogstad Anja Antonsen  

Klikk for stort bildeEsther Gilen, kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon. Trond Folckersahm    

       

 

 

 
 

 

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsesstrukturen i Nesodden kommune.
I organisasjonsoversikten finner du en oversikt over fagområder, avdelinger og ansvarlige ledere.

 

 

Økonomi
Bade og turområder
Presse og media

Presse og media kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk.
E-post: stein.bjornbekk@nesodden.kommune.no
Mobil: 46 81 86 99

Lokale forskrifter

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Til Lovdata sine sider om Nesodden kommunes lokale forskrifter

Fairtrade-kommune

Nesodden kommune har nå status som Fairtrade-kommune!
Dette skjedde på Fairtrade-konferansen i Oslo september 2013.

Mer informasjon

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.


Mer informasjon

Kirker på Nesodden
Kommunekompasset

Kommunekompasset presentasjon. KS-Konsulent - Klikk for stort bilde

Kommunekompasset, er en evaluering av kommunens forvaltningspraksis opp mot "beste praksis". Kommunekompasset er ikke et revisjonsverktøy (rett/galt), men et strategiverktøy (hva skal vi velge/prioritere)!


Kommunekompasset sier ikke noe om tjenestekvalitet.
Kommunekompasset måler først og fremst hva som er gjort (ikke planlagte tiltak).

Her kan du lese hele 2014-rapporten. (PDF, 886 kB)

Her kan du lese hele 2011-rapporten.

 

Hvordan ser "idealkommunen" ut?

Idealkommunen er en kommune som:

 • jobber systematisk og planmessig
 • vektlegger resultater og effektivitet
 • er åpen og brukerorientert
 • kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater
 • evner å lære av denne evalueringspraksisen.

Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon .

 

Kommunen er målt på 8 fokusområder:

 1. Offentlighet og demokrati
 2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering
 3. Politisk styring og kontroll
 4. Lederskap, ansvar og delegasjon
 5. Resultatfokus og effektivitet
 6. Kommunen som arbeidsgiver
 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
 8. Kommunen som samfunnsutvikler
Kommuneprofil

For at Nesodden kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det essensielt at alle enheter og virksomheter bruker den grafiske profilen. Den grafiske profilen er presentert i denne designmanualen, og her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater.
 

Mer informasjon

Kommunevåpenet

Nesoddens kommunevåpen- jpg 171 kb - Klikk for stort bilde

Nesodden kommunes våpen har en sølv spiss mot en blå bakgrunn; illustrerer plasseringen mellom to fjorder. Flagget er i blått med en hvit spiss.

 

Kommunevåpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 12. desember 1986.

 

Tegningene til våpen, flagg og segl er laget av Christian Doxrud.  

Kommunen må gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt.  

 

Les mer om kommunevåpen i Norge og bruk av kommunevåpenet

 

Last ned filer for kommunevåpenet og kommunens logo her

Om nettsiden

Om nettsidene til Nesodden kommune

Nesodden kommunes nettsider er universelt utformet, og tilpasset pc, nettbrett og mobiltelefon.

Utvikling av nettsidene pågår kontinuerlig.

Hvor ønsker du å få informasjon fra kommunen? - liten spørreundersøkelse.

 

Kontakt oss

Vi setter pris på å få tilbakemelding fra brukere om nettsidene til kommunen fungerer slik den skal. Det er slik vi kan bli bedre.
Finner du det du leter etter? Er informasjonen på sidene lett å forstå? Oppdager du feil vil vi gjerne ha beskjed. Kontakt oss på epost: webadmin@nesodden.kommune.no eller svar ved å klikke på en av knappene nederst på artiklene. Ønsker du svar på e-post, vennligst skriv inn din e-postadresse når du svarer.

 

Nesodden kommune har webredaktører på ulike fagområder. Kontakt gjerne de enkelte redaktørene direkte. Hvis fagredaktøren ikke er til stede, kan én av de andre redaktørene kontaktes dersom det haster.

Mer informasjon

Legevakt/sykehus

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113 - Klikk for stort bilde

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

1412: Nødnummer for døve og hørselhemmede.
 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

Klikk for stort bilde

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Nesodden legevakt

 

Ambulansevakt - Paramedic: 113

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic-tilbudet som kommer raskt frem med medisinsk nødhjelp.

Paramedic tilbudet betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

Mer informasjon

Service og kvalitet

Service og kvalitet plakat - Klikk for stort bilde

Service- og kvalitetsplakaten inneholder viktige momenter som viser hvordan vi arbeider for å gi tjenester med god kvalitet og skape gode opplevelser i møte med publikum.

Service- og kvalitetsplakaten (PDF, 480 kB)

 1. Vi presenterer oss, er høflige, vennlige og profesjonelle.
 2. Vi inviterer til samarbeid for å finne gode løsninger- Sammen skaper vi det gode livet.
 3. Vi sørger for at våre tjenester er lett tilgjengelige for våre brukere og gir god informasjon. Vi informerer om når vi selv er tilgjengelig.
 4. Vi møter våre brukere og innbyggere med interesse, åpenhet, respekt og tillit. Det du sier er viktig for oss.
 5. Vi avklarer behov og planlegger hva kommunen skal gjøre, og hva brukeren/ innbyggeren/samarbeidspartneren skal gjøre, gjennom en god dialog.
 6. Vi er interessert i å lære av brukernes erfaringer med våre tjenester for å kunne forbedre dem.
 7. Vi involverer brukerne og gir dem innflytelse. Vi motiverer, gir råd og veiledning ved behov.
 8. Vi har oppdatert fagkompetanse og sikrer at tjenestene er godt planlagt, virkningsfulle og i tråd med lov, forskrift og vedtatte mål.
 9. Vi samordner tjenestene og sikrer at de er rettferdig fordelt. Vi sørger for god kontinuitet og effektive arbeidsprosesser.
 10. Vi gir foreløpige tilbakemeldinger og endelige svar innen fastsatte frister, eller innen rimelig tid. Vi holder det vi lover

 

 

Visjon og verdier

Sammen skaper vi det gode livet!

Mer informasjon

Vennskapskommuner

Nesodden har vennskapskommuner både i Danmark, Sverige, Island, Finland og El Salvador.

 

Herlev kommune

http://www.herlev.dk/
Rådhuset
Herlev bygade 90
2730 Herlev, Danmark
Tlf jobb: 0045 44 49 40 633, Epost: herlev@herlev.dk

 

Vennskapskommune, Höganäs, på besøk 6-7. mai 2013. - Klikk for stort bildeVennskapskommune, Höganäs, på besøk 6-7. mai 2013. Mette Marit Bratlie

Höganäs stad

https://www.hoganas.se/
Stadtshuset
26300 Höganäs, Sverige
Tlf jobb: 0046 42 33 71 00, Epost: kommunen@hoganas.se

 

Kommunalbestyrelsen i Seltjarnarnes

http://www.seltjarnarnes.is/
Aurstrond 2


170 Seltjarnarnes, Island
Tlf jobb: 0035 45 61 21 00

 

Lundo kommune

http://www.lieto.fi/
PL24, SF-21421
Lieto Finland
Tlf jobb: 0035 82 48 73 300

 

Santa Tecla (Municipidio de Nueva San Salvador) 

El Salvador
Se Facebooksiden for Kommunevennskap Santa Tecla - Nesodden

 

Information about Nesodden

Facts: Area: 60.8 km2. Population: about 20.000

More about Nesodden - Wikipedia

 

Nesodden is a green peninsula in the middle of the Oslo Fjord. 
Map of Nesodden (from Google maps) 
This is just what many inhabitants of Nesodden especially appreciate - we live in the country, but have a short distance to the city. Thus you can enjoy the diverse scenery, with forests, mountains and beaches, the cultural landscape and great viewpoints - while the city's offers are not far away.

Useful links

Translation of this site to other languages can be done through Google translator