Om Nesodden kommune

Tangenten - Nesodden kommunesenter

Tangenten er Nesoddens kommunesenter. 

Mer informasjon

Kommunedirektør

Konstituert Kommunedirektør Esther Gilen er øverste administrative leder av kommunen.

 

 

Konstituert Kommunedirektør Esther Gilen Trond Folckersahm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektørens ledergruppe

 

Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial, Anita Nilsen

   

 

Kommunalsjef Samfunnsutvikling og kultur, Anne Dybevold

   

 

Kommunalsjef for Eiendom og tekniske tjenester, Erik Eidem

​​​

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst, Ronny Trogstad

  

 

Kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon, Esther Gilen

     

       

  

 

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsesstrukturen i Nesodden kommune.
I organisasjonsoversikten finner du en oversikt over fagområder, avdelinger og ansvarlige ledere.

 

 

Veteraner og veterankontakt
Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.


Mer informasjon

Kommunevåpenet

Nesoddens kommunevåpen- jpg 171 kb

Nesodden kommunes våpen har en sølv spiss mot en blå bakgrunn; illustrerer plasseringen mellom to fjorder. Flagget er i blått med en hvit spiss.

 

Kommunevåpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 12. desember 1986.

 

Tegningene til våpen, flagg og segl er laget av Christian Doxrud.  

Kommunen må gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt.  

 

Les mer om kommunevåpen i Norge og bruk av kommunevåpenet

 

Last ned filer for kommunevåpenet og kommunens logo her

Legevakt

Legevakt

 

 

 

 

 

Visjon og verdier

Sammen skaper vi det gode livet!

Mer informasjon