Organisasjon og administrasjon

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av kommunen, og for å iverksette kommunestyrets vedtak.