Økonomi, budsjett og gebyrer

Her kan du lese kommunens budsjett og økonomiplan for 2024-2027, få informasjon om budsjettprosessen, budsjetthøringer og andre spørsmål knyttet til kommuneøkonomi 2024-2027. 

Gå til kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 96 43 00
E-post: post@nesodden.kommune.no