Planer, skjemaer og regelverk

Her finner du oversikt over alle kommunens planer og skjemaer, sortert etter tjenesteområde. Du finner også en liste over lovverk for de ulike tjenestene. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.