Gebyr, vannmåler og faktura

  • Du betaler gebyrer for kommunale eiendomsavgifter som vann, avløp og renovasjon
  • Du mottar faktura fire ganger årlig
  • Regningen blir sendt til den som står registrert som hjemmelshaver/eier på eiendommen i offentlig eiendomsregister
  • Alle bygg tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal ha vannmåler

Har du spørsmål til din faktura?

Telefon: 40 40 77 14
E-post: kommunale.avgifter@nesodden.kommune.no