Nesodden kommune gratulerer Sunnaas Sykehus med 70-årsjubileumet

Onsdag 12. juni markerte Sunnaas Sykehus sitt 70-årsjubileum. Sunnaas er landets største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og en viktig institusjon og arbeidsplass på Nesodden. Ordfører Cathrine Kjenner Forsland var til stede på den høytidelige markeringen, sammen med kommunedirektør Hogne Eidissen og kommunalsjef for helse- og omsorg, Anita Nilsen.

Kommunedirektør, Hogne Eidissen og kommunalsjef for helse- og omsorg, Anita Nilsen koste seg i selskapet. Nesodden kommune

 Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Forsland holdt tale under markeringen, som fant sted i et festpyntet selskapstelt ved Eplehagen.

-Sunnaas sykehus har vært en del av nærmiljøet på Nesodden i 70 år og er et viktig kompetansesykehus, med et enormt sterkt og viktig fagmiljø og dyktige medarbeidere, som betyr mye for Nesodden kommune. Dere stiller alltid opp, byr på samarbeid og kompetanseoverføring, og er veldig inkluderende. Vi er veldig stolt av at Nesodden er vertskommune for Sunnaas sykehus, sier Cathrine. 

Markeringen var en 70-årsjubilant verdig, med flotte taler, operasanger og historiske tilbakeblikk gjennom en rekke flotte taler.

Vi kan alle få behov for hjelp

Cathrine Kjenner Forsland minner oss om at vi alle kan havne i en situasjon der god rehabilitering blir avgjørende for å gjenvinne funksjon, mestring, helse, deltakelse og livskvalitet. Av den grunn mener hun at det er viktig at vi prioriterer og investerer i kvaliteten på rehabiliteringstilbudene våre.

Ordføreren berømmer innsatsen til Sunnaas dedikerte personale og alle de som har bidratt til å forme Sunnaas til det sykehuset er i dag.

-Moderne medisin redder langt flere etter alvorlig sykdom og skade. For Nesodden, kan Sunnaas gi oss en unik mulighet til å utvikle innovative forretningsklynger innen helse og rehabilitering. Nesodden kommune ser frem til Sunnaas Rehabilitation Cluster, som skal bli et samlende miljø for forskning, næringsliv, kommuner og spesialisthelsetjenester, noe som vil være nyttig for rehabiliteringsfeltet, pasientene og utviklingen av kliniske rehabiliteringstjenester. Intelligent helseverktøy og velferdsteknologi, kan hjelpe Nesodden med å forbedre helse- og omsorgstjenestene, bedre forvalte ressursene, fremme folkehelsen og redusere kostnader, noe som gir store fordeler for samfunnet vårt som helhet.

-Vi som kommune føler oss heldige som har Sunnaas på Nesodden, avslutter Cathrine.