Nesodden kommune satser på mer brukermedvirkning

Vi vil bli bedre på innbyggerkommunikasjon! For å få bedre forståelse for våre innbyggeres ønsker og behov inviterte vi til brukertesting for å forbedre de nye nettstedet vårt. Vil du også bidra med dine synspunkter? Da kan du svare på vår spørreundersøkelse om digital kommunikasjon og bli med på å forme kommunens fremtidige kommunikasjonsarbeid. 

I februar 2024 ble Nesodden kommunes nye nettsted lansert. Nettstedet har fått en ny og moderne struktur og mer brukervennlig design, og universell utforming og tilgjengelighet har vært høyt prioritert i arbeidet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på nettsidene, men vil gjerne ha flere - og vi ønsker oss både ris og ros. 

-I mai arrangerte vi første runde med brukertesting etter nylanseringen, forteller prosjektleder for det nye nettstedet, Anja Antonsen.  “Fokusgruppen med brukertesting av de digitale tjenestene ga oss muligheten til å diskutere direkte med deltakerne og høre deres meninger om både funksjonalitet, tilgjengelighet og design, noe som både var nyttig og veldig hyggelig.”

Fire smilende mennesker og en hun avbildet med laptoper og mobiltelefoner til brukertesting - Klikk for stort bildeJonas, Marianne, Jannike og Åste deltok i brukertestingen på Tangenten. Nesodden kommune De gamle nettsidene var umoderne og mindre brukervennlige. Skjermdump

Engasjerte innbyggere

"Det manglet ikke respons da vi inviterte til brukertesting," sier kommunikasjonsansvarlig Karianne Erlandsen. "Vi fikk mange påmeldinger, og alle som tok kontakt fikk tilbud om å delta. Mange ytret ønske om at vi arrangerte brukertestingen etter normal arbeidstid, så det gjorde vi. Vi kunne ikke vært mer fornøyde med de oppmøtte. De kom med engasjement og meninger og ga konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. De som møtte opp representerte også ulike målgrupper, noe som var en fin bonus."

"Vi kommer til å fortsette å invitere til fokusgrupper, og det blir nye muligheter allerede til høsten. Innbyggere som er interessert i å bidra kan gjerne sende meg en mail," sier Erlandsen.

Innbyggerne viser veien videre

Kommunens nettsted er en levende plattform som skal utvikles videre basert på samfunnsutvikling, teknologiske muligheter og innbyggernes behov. Nå som de nye nettsidene er i drift var det viktig for oss å få konkrete tilbakemeldinger å jobbe videre med.

Innbyggerne som deltok i brukertestingen var fornøyde med å få lov til å bidra. "Det var veldig fint å kunne komme med innspill til hvordan nettsidene kan se ut," sier Jannike Elmblom Berger. "Det er bra at kommunen utvikler nettsidene, og de nye sidene er allerede en god del mer brukervennlige enn de forrige. Det er bra at kommunen bruker testgrupper for å få innspill til det videre arbeidet."

Karianne Erlandsen var fornøyd med gruppas sammensetning. "De påmeldte hadde varierende utgangspunkt og bakgrunn, både når det kom til kjønn, alder, funksjonsnedsettelser og livssituasjon."

"Som mamma til et barn med noen ekstra behov bruker jeg nettsidene en del for å finne info om ulike tjenester, så jeg håper mine innspill til økt brukervennlighet kommer til nytte her så det blir enda enklere å finne fram," uttaler Jannike Elmblom Berger. "Det var også en veldig hyggelig og lærerik opplevelse for meg ettersom vi var en koselig gruppe personer med ulike utgangspunkt og erfaringer, så det lærte meg også noe nytt om andres ståsted."

Marianne Rand-Henriksen kom også med gode tilbakemeldinger på brukertestingen: “ Jeg gleder meg over at det nå er kommet sving på kommunikasjonen fra kommunen igjen - på flere fronter - og at dere er innovative. Det var fint å få være med på brukertesting av nettsidene! Jeg tror det er helt nødvendig for å utvikle kommunikasjonen med innbyggerne. Det er svært viktig at sidene er brukervennlige for alle de ulike målgruppene kommunen henvender seg til. Brukervennlige nettsider sparer tid og arbeid både for innbyggere og ansatte. Neste skritt vil nok være å gå inn på de ulike områdene spesifikt. Dette gjelder spesielt byggesak, som kommunen tidligere har mottatt mye kritikk for.”

Vi er takknemlige for alle de kloke refleksjonene fra deltakerne, og uken etter brukertestingen av de nye nettsidene arrangerte vi faktisk brukertesting av de digitale byggesakstjenestene, det vil vi selvfølgelig fortelle mer om senere.

Vil du også bidra? Svar på denne viktige spørreundersøkelsen!

I disse dager sender vi ut en spørreundersøkelse til innbyggerne. Målet med undersøkelsen er å kartlegge hva dere innbyggere ønsker av informasjon og hvilke kanaler dere foretrekker. Svar på undersøkelsen her eller åpne den i nytt vindu.