Leieforholdet til Signalen Sjøbad AS avsluttes

Torsdag 6. juni 2024 ble det avholdt et ekstraordinært møte i formannskapet. Her ble det bestemt at leieforholdet med Signalen Sjøbad AS skal avsluttes.

Et enstemmig formannskap har besluttet å avslutte leieforholdet med Signalen Sjøbad AS. Dette er synd, men nødvendig på grunn av langvarig og vesentlig brudd på kontraktsforpliktelsene, inkludert kravet om å holde restauranten åpen hele året, samt betydelig betalingsmislighold.

Vi har forsøkt å få en avtale på plass og har brukt mye tid og ressurser i håp om å finne en løsning, men dette har beklageligvis ikke vært mulig, sier Cathrine Kjenner Forsland.