Kommunene langs indre Oslofjord jobber sammen med Oslofjordens Friluftsråd for å hindre spredning av isopor i naturen.

Har du en brygge med åpen isopor (EPS), eller bruker du isopor til å lagre båten på eller til andre ting? Dersom du bruker åpen isopor, er du dessverre med på å forurense naturen.

EPS er en forkortelse for ekspandert polystyren. Det blir på folkemunne ofte kalt for isopor. Materialet blir mye brukt til emballasje og fiskekasser, isolasjonsprodukter, flyteelementer i flytebrygger, bøyer med mer. Når isopor (EPS) blir utsatt for sollys og annen slitasje, løser materialet seg opp og blir til små biter som sprer seg i naturen og er nesten umulige å fjerne. En liter med fast isopor vil over tid bli til 22 000 små biter. Dette er en av de største kildene til forsøpling i naturen. Fugler og maritime organismer kan lett forveksle isopor med mat.

Alarmerende funn

Oslofjordens Friluftsråd har kartlagt store deler av strandsonen i indre Oslofjord. Resultatet er alarmerende. Det er i dag registrert isopor langs hele Oslofjorden, og i enkelte bukter og på strender finner man store mengder. Har du en brygge med synlig/ubeskyttet isopor (EPS) på flyteelementene må disse byttes ut med innkapslede pongtonger. Siden isopor løser seg opp over tid bør alt av isopor kastes. Det skal da leveres på godkjent mottak. Bruker du blokker av isopor som underlag/støtte til lagring av båten eller til andre ting, bør du kaste disse og bytte dem ut med andre ting som ikke forurenser.

Her kan du lese mer om prosjektet: Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen! - Oslofjord (oslofjorden.org)

Ved spørsmål kontakt kommunens miljørådgiver.