Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT hjelper barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole.

Tjenesten bistår også skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

PPT er med på ressursteam og har fast samarbeidstid ute i skoler og i kommunale barnehager. Vi deltar rutinemessig som samarbeidspartner rundt elever med høyt skolefravær.

PPT er sakkyndig instans ved:

  • Vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart
  • Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
  • Vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder
  • Vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen

Logoped

Gjennom PPT gis det tilbud om logoped til elever i grunnskolen.

Her kan du lese mer om logopedtilbudet.

Slik søker du

Foresatte kan henvise til PPT selv, men som oftest mottar PPT henvisning fra skoler og barnehager i samarbeid med foresatte. Foresatte må samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise seg selv. 

Henvisningsskjema med pedagogisk rapport fylles ut og sendes til:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Tangenten, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen

Barnehage og grunnskole:

Henvisningsskjema til PPT for barnehage og grunnskole (PDF, 119 kB)

Pedagogisk rapport - barnehage (PDF, 157 kB)

Pedagogisk rapport - grunnskole (PDF, 174 kB)

Voksne:

Henvisningsskjema til PPT for voksne (PDF, 103 kB)

Pedagogisk rapport - voksne (PDF, 160 kB)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen
Postadresse: Tangenten, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen
Vi ber om at du ikke sender e-post med sensitiv informasjon til PPT.

Avdelingsleder: Sophie A. Vamnes
Telefon: 41 22 30 97
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no

Fagkoordinator grunnskole: Shelly Kissell
Telefon: 47 65 97 89

Fagkoordinator førskole: Ida E. Ohm
Telefon: 98 90 46 41

Merkantil: Vibeke S. Steigård
Telefon: 47 78 66 48 (mandag, onsdag, torsdag)

Logoped: Jane Jensen
Telefon: 46 81 21 32