Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en kommunal lovpålagt tjeneste som bistår i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov. PPT samarbeider og støtter skolene i det forebyggende arbeidet for å gi et inkluderende opplæringstilbud for elever med behov for tilrettelegging.

Samarbeid med skoler og barnehager

PPT har fast samarbeidstid i barnehager og skoler og er med i ressursteam. PPT deltar også rutinemessig som samarbeidspartner rundt elever med høyt skolefravær.

PPT er sakkyndig instans ved vurdering av behov for

  • utsatt eller framskutt skolestart
  • spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
  • individuelt tilrettelagt opplæring i grunnskolealder
  • individuelt tilrettelagt opplæring på grunnskolens område i forberedende opplæring for voksne

Logoped

Gjennom PPT gis det tilbud om logoped til elever i grunnskolen. Bruk henvisningsskjema til PPT - andre henvendelser som du finner under. For logopedhjelp til barn i barnehagealder må foresatte ta kontakt med privatpraktiserende logoped. I enkelte tilfeller samarbeider kommunen med privatpraktiserende logopeder.

Har barnet ditt behov for tilrettelegging i barnehage eller skole?

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling, ta kontakt med barnehagen eller skolen til barnet ditt. Ansatte i barnehage og skole samarbeider med PPT i forkant av en henvisning om tilrettelegging. Foresatte og elever over 15 år må samtykke til at henvisningen sendes.

Tilbud om spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller individuelt tilrettelagt opplæring i skolen, utarbeides i samråd med foresatte og barnet/eleven, og det legges stor vekt på hva eleven og foreldrene mener. 

Dersom du skal flytte til kommunen og har et barn med behov for tilrettelegging, ta kontakt med PPT, kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.

Sende henvisning

Henvisningsskjema med pedagogisk rapport fylles ut og sendes til:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Tangenten, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen

Barnehage

Henvisningsskjema til PPT for barnehage (DOCX, 37 kB)

Pedagogisk rapport - barnehage (PDF, 157 kB)

Skole

Henvisningsskjema til PPT for grunnskole - behov for individuelt tilrettelagt opplæring (DOCX, 38 kB)

Henvisningsskjema til PPT - andre henvendelser (DOCX, 36 kB)

Pedagogisk rapport - grunnskole (DOCX, 80 kB)

Voksne:

Henvisningsskjema til PPT for voksne (PDF, 103 kB)

Pedagogisk rapport - voksne (PDF, 160 kB)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen
Postadresse: Tangenten, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen
Vi ber om at du ikke sender e-post med sensitiv informasjon til PPT.

Avdelingsleder Sophie A. Vamnes
Telefon: 41 22 30 97
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no

Fagkoordinator grunnskole Shelly Kissell
Telefon: 47 65 97 89

Fagkoordinator førskole Ida E. Ohm
Telefon: 98 90 46 41

Merkantil Vibeke S. Steigård
Telefon: 47 78 66 48 (mandag, onsdag, torsdag)

Logoped Jane Jensen
Telefon: 46 81 21 32