Bjørnemyr skole

  • Bjørnemyr barneskole har 200 elever
  • Vi har en egen avdeling for barn med nedsatt funksjonsevne som heter Lillebjørn.
  • Vi har fokus på vennskap, sosial trening og et godt læringsmiljø

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 96 61 40
E-post: bjornemyr.skole@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Tosletta 54, 1453 Bjørnemyr

Rektor: Monica G. Ruud
E-post: monica.g.ruud@nesodden.kommune.no