Skolefritidsordningen (SFO)

  • SFO er et frivillig tilsyns- og fritidstilbud før og etter ordinær skoletid
  • Ønsker du plass søker du i oppvekstportalen
  • Ordningen gjelder for 1. til 4. klassinger

Søke eller si opp plass på SFO

For å få plass på SFO må du søke om plass. Du beholder plassen på SFO til og med 4. klasse. Hvis du vil slutte før det må du si opp plassen. SFO skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttene aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek. 

Her kan du lese vedtekene for SFO

Du søke eller si opp plass på SFO i oppvekstportalen

Ferie og fridager på SFO

SFO på Nesodden er stengt hele juli, i romjulen og hele påskeuken. Andre uker og dager skolene holder stengt kreves det påmelding hvis barnet skal benytte SFO. Det sendes ut skjema /lenke til påmelding dirkete fra SFO før skoleferier og fridager. Her kan du se hele skoleruta.

Hva koster det og gå på SFO?

Det finnes flere ulike plasstyper å velge mellom. For eksempel kun før skolen eller bare etter skolen, både før og etter skolen, noen dager i uken eller alle ukedager.

Verdt å merke seg at det koster 456 kroner hvis du henter etter avtalt tid. Deretter 228 kroner for hver påbegynte time.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Informasjon om makspris og moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.  

Søknadsskjema for redusert betaling 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål må du kontakte SFO på din skole.
Kontaktinformasjon til skolen og SFO finner du i oversikt over skolene