Ferie og fravær

  • Barn og unge skal i utgangspunktet delta i all grunnskoleopplæring
  • Foreldre kan søke om permisjon i inntil 10 skoledager for sitt barn
  • Vi oppfordrer foresatte til å ta familieferie når skolen er stengt

Skolerute 2024/2025

Skoleruta 2024/ 2025
Måned Helligdager og fridager Antall skoledager
August Skolestart 19.08.24 10
September Høstferie fra og med 30.09.24 til og med 04.10.24 20
Oktober Høstferie fra og med 30.09.24 til og med 04.10.24 19
November Plandag 15.11.24 20
Desember Juleferie fra og med 23.12.24 til og med 02.01.25 15
Januar Juleferie fra og med 23.12.24 til og med 02.01.25 21
Februar Vinterferie fra og med 17.02.25 til og med 21.02.25 15
Mars   21
April Påskeferie fra og med 14.04.25 til og med 22.04.25 15
Mai 01.05.25 og 29.05.25 20
Juni 09.06.25, siste skoledag er 20.06.25 14
  190 dager

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager (for eksempel eid) dersom de søker om permisjon.

Det kan også innvilges permisjon ved spesielle arrangementer og markeringer, politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter, idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Søk om permisjon i god tid før du ønsker permisjon, helst tre uker før.

Søknadskjema for permisjon

Kontaktinformasjon

For spørsmål i forbindelse med permisjoner ta direkte kontakt med den aktuelle skolen.
Oversikt og kontaktinformasjon til alle skolene på Nesodden.