Psykisk helse for barn og unge (PHBU)

Et tilbud til barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre og foresatte.

Psykisk helse for barn og unge er en del av avdeling Forebyggende helse barn og unge. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0-20 år. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldre først.

Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr

  • Individuelle samtaler og familiesamtaler
  • Foreldreveiledning
  • Kurs og undervisning
  • Oppfølging av barn og unge som sliter med skolemotivasjon og fravær
  • Vi har tilbud til gravide som opplever psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli forelder

Slik henvender du deg

Ønsker du å sende oss en henvendelse kan du selv fylle ut kontaktskjema og sende det pr. post til:
PHBU, Nesodden kommune, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen

Skjema for henvendelse til psykisk helse - barn og unge (PDF, 692 kB)

For spørsmål om tjenesten kan du sende oss en en e-post så tar vi kontakt med deg. Pass på at du ikke oppgir sensitive opplysninger i e-post. Vi gjør oppmerksom på at det kan være noe ventetid, og vi må prioritere henvendelser vi får inn til enhver tid.

Andre steder du kan ta kontakt

Kontaktinformasjon

E-post: phbu@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen