Rask psykisk helsehjelp i Nesodden kommune


Ferieavvikling juli måned 2017

Rask psykisk helsehjelp har redusert bemanning i sommer. Kontakte oss pr mail da vi har redusert kapasitet til å ta imot henvendelser på telefon.

E-post: Rask.Psykisk.Helsehjelp@Nesodden.Kommune.NoRask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for voksne over 18 år med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir det et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

 

Tjenesten er et lavterskeltilbud og er gratis.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid.

Tilbudet omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser.

Ta kontakt med din fastlege for å finne ut av hvor du kan få hjelp for dine plager.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud slik at problemene ikke utvikler seg. Hvis du har slitt med mer langvarige psykiske plager kan psykisk hjemmetjeneste være et aktuelt tilbud for deg.

Tildeling av tjenester, søknad og om klagemulighet.

 

Mer informasjon om tjenesten.

Ønsker du å vite mer om rask psykisk helsehjelp og kognitiv terapi får du mer informasjon her.

 

Tjenestebeskrivelse

 

 

Kontakt

  • For å drøfte om dette kan være riktig tjeneste for deg eller om du vil bestille time,
    ta kontakt med oss på 66 96 46 16 (tirsdag, onsdag, torsdag fra kl. 09 til 15).
    E-post: rask.psykisk.helsehjelp@nesodden.kommune.no. E-post vil bli besvart innen tre virkedager. Vi oppfordrer alle til ikke å gi ut sensitive personopplysninger på epost.
  • Søknad per post sendes til Håkonkastet 25, 1453 Bjørnemyr, merket «rask psykisk helsehjelp».
  • Faglig ansvarlig er psykolog Heidi Maria Päivärinne, tlf.: 66 96 46 08.
    Epost: heidi.maria.paivarinne@nesodden.kommune.no
  • Rask psykisk helsehjelp er en del av hjemmetjenesten i Nesodden kommune og har kontorer på Nesoddtunet, Håkonkastet 25, inngang B, 1453 Bjørnemyr.

 

Kontaktskjema

 

Vi som jobber her er fra venstre: Kari-Anne Persilengen, faglig ansvarlig Heidi Maria Päivärinne, Rune Fuglerud (bak), Thomas Holtan, Helge Bjørn Skjelstad og Eva Eggereide.

Ansatte per november 2016 - Klikk for stort bilde

 

Følg oss på facebook:

www.facebook.com/raskpsykiskhelsehjelp.Nesodden.

 

Sist endret 23.06.2017