Nesoddtunet sykehjem

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke lenger kan bo hjemme, og som trenger ulike former for pleie og omsorg. Sykehjemmet på Nesoddtunet har totalt 122 sykehjemsplasser og tilbyr opphold for langtidsboende, korttidsplasser og avlastning.

I 2024 skal A-bygget på Nesoddtunet oppgraderes. Les mer her.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 96 46 10
Telefon virksomhetsleder: 98 64 12 60
E-post: post@nesodden.kommune.no
Merk e-posten med "Nesoddtunet" og hvem henvendelsen skal til.
Besøks- og postadresse: Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr

Følg Nesoddtunet sykehjem på Facebook
For deg som bruker Instagram, kan du følge Nesoddtunet på Instagram