Kommunale boliger

Nesodden kommune har flere boligtyper, inkludert leieboliger og innskuddsboliger. Disse boligene ligger i ulike borettslag på Nesodden, der kommunen har tildelingsrett, men også som enkeltstående kommunale eneboliger og leiligheter.

I tillegg tilbyr vi omsorgsboliger som er spesielt tilrettelagt for de som trenger bistand i hverdagen. Disse boligene er designet for å støtte individuelle behov, enten det er på grunn av alder, bevegelseshemming, utviklingshemming eller andre spesielle krav til boligens utforming og tilgjengelighet.

Kan du ikke skaffe egnet bolig selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand, kan du søke om kommunal bolig. 

Regler for tildeling av kommunal bolig i Nesodden kommune (DOCX, 25 kB)

Felles søknadsskjema for alle typer kommunal bolig

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 257 kB)

Kontaktinformasjon

Skal du søke om kommunal bolig, kontakt tildelingsteamet:
Telefon: 66 96 46 77

Bor du allerede i kommunal bolig og har spørsmål om ditt leieforhold, kontakt boligkontoret:
Telefon: 40 40 22 08