Fjellstrand skole

  • På Fjellstrand barneskole er det 165 elever
  • Det eldste skolebygget er fra 1925

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 96 61 20
E-post: fjellstrand.skole@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Persilengveien 5, 1458 Fjellstrand

Rektor: Vidar Sæbjørnsen
E-post: Vidar.Saebjoernsen@nesodden.kommune.no