Gjeldende planer i Nesodden kommune

Tverrgående planer:


Barnehage:

Skole:

Helse og omsorg:

Samfunnsutvikling og kultur:

Infrastruktur og vannmiljø:

 

Arealplan:

Planer som følger av kommuneplanens arealdel finnes i PlanInnsyn.

Mer om reguleringsplaner finner du her.