Gjeldende planer i Nesodden kommune

Tverrgående planer:


Barnehage:

Skole:

 

Helse og omsorg:

 

Kultur, næring og fritid:

 

Infrastruktur og vannmiljø:

 

Arealplan:

Planer som følger av kommuneplanens arealdel finnes i PlanInnsyn.

Mer om reguleringsplaner finner du her.