Psykisk helsetjeneste for voksne

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år bistår med psykiske lidelser slik at du får bedre mestring i hverdagen og økt livskvalitet.

Om psykisk helsetjeneste for voksne

Psykisk helsetjeneste for voksne gis til søkere over 18 år med psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse. Personer som midlertidig befinner seg i en alvorlig livskrise kan også motta tilbud om psykisk helsetjenester. Vi bistår deg slik at du bedre kan mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Ved behov vil det være samarbeid med hjemmehjelp for praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie.

Hva omfatter tjenesten

Tjenesten omfatter psykisk helsearbeid, psykiatrisk sykepleie og dag- og aktivitetssenter.

Psykisk helsearbeid, psykiatrisk sykepleie omfatter:

  • Støttesamtaler
  • Bistand til å strukturere hverdagen
  • Kartlegging av behov og hjelp til å finne fram egne ressurser og mestringsstrategier
  • Bistand til å administrere egne medisiner
  • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan
  • Tilrettelegging og samarbeid med nødvendige instanser for personer som flytter fra psykiatriske institusjoner og tilbake til kommunen

Den enkeltes ressurser og ønsker for framtiden er et viktig utgangspunkt for tjenestene som ytes.

Pris

Alle tjenester fra avdelingen er gratis. Deltakelse i aktiviteter som arrangeres i regi av avdelingen kan medføre egenbetaling.

Aktuell informasjon

Rådet for psykisk helse
Helsenorge - Psykisk helsehjelp for voksne

Slik søker du

Du søker om psykisk helsetjeneste for voksne ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester. Henvisning fra fastlege.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunen
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 40 07 50

Ansvarlig for psykisk helsetjeneste for voksne
Telefon: 47 46 85 20

Psykisk hjemmesykepleie og FACT-team besøksadresse:
Bjørnemyrveien 24, 1453 Bjørnemyr
Vi har konsultasjoner på kontoret, eller vi reiser hjem til den som trenger hjelp og støtte.