Frisklivssentralen

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd?

Frisklivssentralen er et helsetilbud til deg som vil ha hjelp og støtte til å endre livsstil. Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud motiverer og støtter Frisklivssentralen deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på Frisklivssentralen.

Hvem kan delta på Frisklivssentralen?

Fastlegen, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også ta kontakt på eget initiativ. Ønsker du hjelp til å endre levevaner kan du ta kontakt, uansett om du ønsker å delta på gruppetilbudene ved Frisklivssentralen eller ikke.

Hvordan komme i gang?

Dersom du har fått en frisklivsresept får du tilbud om en oppstartssamtale hos veileder ved Frisklivssentralen. Under samtalen kartlegges dine utfordringer, ønsker og behov, og sammen med veileder finner du en plan og mål for reseptperioden. Frisklivsresepten varer fra tre måneder inntil ett år, og du vil få tilbud om oppfølgingssamtaler hver fjerde til sjette uke. Veileder vurderer underveis ditt behov for å fornye resepten. En viktig oppgave for Frisklivssentralen er å veilede deltakere videre til lokale tilbud og egenmestring.

Ta kontakt med oss for en oppstartsamtale eller for å få vite mer om mulgihetene Frisklivssentralen kan gi deg.

Søk oss gjerne opp på Facebook under Nesodden Frisklivssentral.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen

E-post: frisklivssentralen@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen

Kontakter

Frisklivskoordinator Ingeborg K. Melbye, telefon: 95 83 59 64
Frisklivsveileder Maria Svinø, telefon: 47 78 68 03