Oppmåling og seksjonering

  • Seksjonering vil si å dele opp bebygd eiendom i flere eierandeler
  • Når du skal tinglyse et eierskifte av en eiendom må du i noen tilfeller sende oss en egenerklæring om konsesjonsfrihet
  • Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer 
  • Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer

Kontaktinformasjon

Avdeling for geodata har telefontid alle hverdager mellom 12.00 og 14.00
Telefon: 40 03 53 20
E-post: post@nesodden.kommune.no

Postadresse: postboks 123, 1451 Nesoddtangen.