Høring om nye SFO-vedtekter

Fristen for innspill til de nye SFO-vedtektene er 24. mai.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov, der kommunene pålegges å fastsette lokal forskrift for kommunal skolefritidsordning § 4-5. Loven trer i kraft 1.8.2024.
Tjenesteutvalget vedtok i sitt møte 11.april 2024 at forslag til forskrift for kommunal skolefritidsordning skal sendes på høring. For at alle interesserte kan få gi sine innspill, blir forslaget om ny forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Nesodden kommune også sendt på høring skolene og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på alle kommunens barneskoler, og til Nesodden kommunes kommunale foreldreutvalg .

Her kan du lese forskriften.

Har du innspill?

Innspill sendes til post@nesodden.kommune.no eller Nesodden kommune pb 123, 1451 Nesoddtangen innen 24. mai 2024. Merk med sak 24/2169

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med skolefaglig rådgiver Ingrid Kringlebotn
E-post: ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no