Høring om nye permisjonsregler i grunnskolen

Fristen for innspill til de nye permisjonsreglene er 24. mai.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov, der kommunene pålegges å fastsette lokal forskrift om permisjon i grunnskolen § 2-2. Loven trer i kraft 1.8.2024.
Tjenesteutvalget vedtok i sitt møte 11.april 2024 at forslag til forskrift om permisjon fra skolen skal sendes på høring. For at alle interesserte kan få gi sine innspill, blir forslaget om permisjon fra skolen i Nesodden kommune også sendt på høring skolene og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på alle kommunens barneskoler, og til Nesodden kommunes kommunale foreldreutvalg .

Her kan du lese forskriften.

Har du innspill?

Innspill sendes til post@nesodden.kommune.no eller Nesodden kommune pb 123, 1451 Nesoddtangen innen 24. mai 2024. Merk med sak 24/2169

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med skolefaglig rådgiver Ingrid Kringlebotn
E-post: ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no