Høring av forskrift om hovedmål i grunnskolen

Frist for høringen om hovedmål er 24. mai.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov, der kommunene pålegges å fastsette lokal forskrift om hovedmål i grunnskolen § 15-2. Loven trer i kraft 1.8.2024.
Tjenesteutvalget vedtok i sitt møte 11.april 2024 at forslag til forskrift om hovedmål skal sendes på høring. For at alle interesserte kan få gi sine innspill, blir forslaget om hovedmål i skolen i Nesodden kommune også sendt på høring skolene og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på alle kommunens barneskoler, og til Nesodden kommunes kommunale foreldreutvalg.

Her kan du lese forskriften

Har du innspill?

Innspill sendes til post@nesodden.kommune.no eller Nesodden kommune pb 123, 1451 Nesoddtangen innen 24. mai 2024. Merk med sak 24/2169

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med skolefaglig rådgiver Ingrid Kringlebotn
E-post: ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no