Nesodden kulturskole

 • Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge
 • Undervisningen foregår etter ordinær skoletid og på kveldstid
 • Du kan søke plass igjennom hele året

Organisering av undervisningen

Undervisningen er organisert som enkeltundervisning og/eller i grupper. Lærerne og skolens ledelse avgjør etter pedagogiske og praktiske vurdering hvordan tilbudet organiseres. Dette gjelder både oppmøtets varighet og form (individuelle oppmøter, gruppeundervisning, samspill på tvers av instrumentgrupper, gruppestørrelse og liknende).

Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-50 minutter pr. uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud. I de visuelle kunstfagene er det gruppeundervisning.

Undervisningstilbud 

 • Babymusikk
 • Barnekor
 • Baryton
 • Cello
 • El. bass
 • Fiolin
 • Fløyte
 • Gitar
 • Handyband
 • Klarinett
 • Musikklek
 • Obo
 • Piano
 • Sang
 • Saxofon
 • Slagverk
 • Trombone
 • Trompet
 • Tuba
 • Valthorn
 • Visuell kunst

I søknadskjema finner du utfyllende informasjon om hvert undervisningstilbud.

Priser og søk om plass 

Kulturskolen sitt hovedopptak er før sommeren. Nye søkere bes derfor om å søke plass i god tid før sommerferien. Barn og unge under 19 år er kulturskolens viktigste målgruppe. Kulturskolen tar inn elever fra ventelistene fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet. Dersom det er ledig plasser ut over ventelistene, tar vi også inn voksne søkere.

Her kan du lese mer om hva det koster å gå på Kulturskolen

Her søker du plass i Kulturskolen

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 45 72 84 21
E-post: kulturskolen@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. Benytt samme inngang som Tangenåsen ungdomsskole.