Trygghetsalarm

Føler deg utrygg hjemme på grunn av din helsetilstand, kan du søke om trygghetsalarm.

Om trygghetsalarm

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for deg, slik at du kan bo lenger hjemme. Trygghetsalarmen er på størrelse med ett armbåndsur, og du kan ha den på armen eller rundt halsen.

Med trygghetsalarmen skal du kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Alarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien om det er behov for dette. Vaktsentralen er betjent 24 timer i døgnet og rykker ut hvis alarmen går. Alarmen kan benyttes ca. 50-100 meter fra huset.

Hvem kan søke om trygghetsalarm?

Alle søkere over 80 år får tildelt trygghetsalarm uten ytterligere vurdering. Har du en sykdom eller funksjonshemming der det er fare for fall, eller øyeblikkelig hjelp, kan du søke.

Vilkår for å bli innvilget tjenesten

  • Du må være klar og orientert, og kunne forstå bruken av alarm
  • Du har kroniske og/eller ustabil sykdom som er til hinder for å bruke vanlig telefon ved tilkalling av hjelp
  • Du har sykdom eller funksjonsnedsettelse hvor fare for fall er tilstede
  • Du har alvorlig sykdom hvor behov for øyeblikkelig hjelp kan oppstå
  • Du er sterkt bevegelseshemmet

Pris

Trygghetsalarm er en betalt tjeneste. Du får nærmere informasjon om priser ved å kontakte Tildelingsteamet.

Slik søker du

Du søker om trygghetsalarm ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med Tildelingsteamet må avtales på forhånd.