Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamets hovedoppgave er å drive rehabilitering av voksne og eldre i Nesodden kommune.

Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og et tverrfaglig team for at du skal mestre hverdagen på best mulig måte.  «Hva er viktig for deg?» står sentralt i vårt arbeid, og skal bestemme hvordan rehabiliteringsopplegget bygges opp.

Rehabiliteringsteamet består av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut.

Forventninger

  • Teamet kommer hjem til deg på avtalt tidspunkt
  • Det utarbeides en timeplan for forløpet, enten ukentlig eller for hele perioden
  • Det forventes at du som bruker har endringsvilje og er motivert for en egeninnsats for å kunne nå satte mål

Gruppetrening for seniorer

Rehabiliteringsteamet drifter også gruppetrening for seniorer.

Kontaktinformasjon

Du trenger ikke henvisning for å få kommunal rehabilitering. Ta kontakt hvis du lurer på om rehabilitering kan vært aktuelt for deg.
Telefon: 93 65 23 29 / 90 89 74 67

Følg oss gjerne på Facebook eller Friskus for oppdateringer på våre tilbud:
Facebook
Friskus