Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand hjemme er et tilbud til deg som trenger hjelp til en eller flere renholdsoppgaver i huset.

Hva er praktisk bistand

Praktisk bistand hjemme begrenser seg til antall rom som er i daglig bruk som stue, kjøkken, bad, soverom og entre samt eventuelt trapp. Gjesterom og lignende inngår ikke.

Formålet er å hjelpe deg til å bo i eget hjem lengst mulig. Tjenesten gis etter «hjelp til selvhjelp» prinsippet og skal stimulere til egenaktivitet på bakgrunn av funksjonsnivå. Det innebærer at det kun er du selv ikke kan klare, ut fra funksjonsnivå, som du vil få hjelp til.

Tjenesten levers i samarbeid med hjemmesykepleien og tildelingsteamet.

Hvem kan søke om tjenesten? 

Alle som bor i Nesodden kommune som på grunn av akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming har behov for hjelp til enklere renhold i hjemmet.

Vurderingsmomenter

Hjelpen vil bli vurdert ut fra den enkeltes behov. All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering hvor det tas hensyn til helse og funksjonsnivå. Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

Pris

Det faktureres ut fra tiden utfører er i hjemmet, og etter takster basert på din inntekt.

Slik søker du

Du søker om praktisk bistand hjemme ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Informasjon om tjenesten

Telefon: 66 96 46 46
E-post: line.vik@nesodden.kommune.no eller susanne.andresen@nesodden.kommune.no

Informasjon om søknad

Våre konsulenter kan hjelpe deg alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.