Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger helsehjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Du kan søke om hjemmesykepleie når du:

  • Har behov for sykepleie
  • Har behov for oppfølgning og observasjon av sykdomstilstand og medikamentell behandling
  • Trenger hjelp til personlig hygiene
  • Trenger veiledning og hjelp til ernæring
  • Trenger sårbehandling, og ikke kan reise til legekontor
  • Trenger smertebehandling
  • Trenger bistand til å forebygge eller forhindre komplikasjoner
  • Trenger hjelp til medisinhåndtering  
  • Har behov for lindrende behandling i hjemmet

Hvem kan søke på tjenesten?

Alle som bor i Nesodden kommune som på grunn av akutt eller kronisk sykdom, eller funksjonshemming, har behov for nødvendig helsehjelp i form av sykepleie. Hjelpen blir vurdert ut fra ditt behov.  Endres behovet vil tjenestetilbudet tilpasses og eventuelt opphøre. Videre oppfølging vil da for eksempel være fastlege.

Pris

Tjenesten er gratis.

Organisering

Hjemmesykepleien på Nesodden er organisert i to soner: sone øst og sone vest.

Sone øst, er øst/nord-siden av Nesodden fra kommuneskillet ved Blylaget ned til Tangen og opp til Flaskebekk, samt fra Nesodden kirke og opp til Fjellkrysset.

Sone vest er vestsiden av Nesodden fra kommuneskillet ved Fagerstrand, ned til Flaskebekk og over til Fjellkrysset.

Tjenesten er døgnbemannet.

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester. Du kan søke som privatperson, eller fastlegen/sykehus kan søke for deg.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleien sone øst

Telefon: 66 96 46 46 (døgnbemannet)
Avdelingsleder, telefon: 98 90 77 67

Hjemmesykepleien sone vest

Telefon: 66 96 46 46 (døgnbemannet)
Avdelingsleder, telefon: 47 78 83 25

Informasjon om søknad

Våre konsulenter kan hjelpe deg alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.