Seniorkontakten

Seniorkontakten er en støttespiller til deg som er 65 år og eldre.

Om seniorkontakten

Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at seniorer skal oppleve god livskvalitet og kunne bo hjemme lengst mulig. Seniorkontakten bidrar til dette ved å drive helsefremmende og forebyggende arbeid for innbyggere over 65 år, som ikke mottar omfattende kommunale tjenester. Vi gir informasjon om tilbud for å fremme deltagelse og aktivitet i ditt nærmiljø. Tjenesten er frivillig, gratis og er underlagt taushetsplikt.

Hvem kan ta kontakt?

Alle over 65 år og pårørende kan ta kontakt med oss.

Forebyggende hjemmebesøk

Seniorkontakten tilbyr et forebyggende hjemmebesøk til deg som fyller 78 inneværende år. Hensikten med hjemmebesøk er å bidra til økt trygghet, forebygge ulykker, skader, helsesvikt eller sosial isolasjon. Samtalene kan dreie seg om din livssituasjon, sosialt nettverk, bolig, aktivitet, brannsikkerhet og fallforebyggende tiltak.

Seniorkontaktstand på Tangenten

Når vi har seniorstand på Tangenten kan du komme å få informasjon om stort og smått. Eksempler på dette kan være spørsmål om tjenestetilbud, aktiviteter, råd og veiledning. Dersom det er behov for et hjemmebesøk, kan det avtales. 

Seniorkontakten sender ut felles SMS før vi skal ha seniorstand. Vi legger også ut informasjon om seniorstand på vår Facebook-side. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker hjemmebesøk, ta kontakt med seniorkontaktene.
Telefon: 47 50 89 85
E-post: seniorkontakt@nesodden.kommune.no

Seniorkontaktstand
Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen