Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, med det formål å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Innsatsområdene i reformen er: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Kommunens handlingsplan for Leve hele livet (PDF, 1011 kB)
Leve hele livet — en kvalitetsreform for eldre (regjeringen.no)
Nesodden kommunes strategi for aldersvennlig stedsutvikling og universell utforming

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringskoordinator Monica Selvén 
Telefon: 93 65 23 29
E-post: monica.selven@nesodden.kommune.no