FACT voksen

FACT voksen er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til voksne mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. Det interkommunale FACT-teamet er et tverrfaglig team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser (og eventuelt rusproblematikk) som bor i Nesodden, Ås eller Frogn kommune.

Målet med oppfølgingen er at du skal mestre hverdagen med de utfordringene du har.

Aktuell informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - ACT- og FACT-team

Kontaktinformasjon

Fellesnummer for avdeling psykisk helse/ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse):
Telefon: 90 40 07 50

Tildelingsteamet:
Hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.