FACT ung

FACT - ung er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til unge mennesker i alderen 12–25 år med psykiske helseutfordringer.

Hva er et FACT ung-team?

FACT ung er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og består av ansatte både fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og kommunen som jobber sammen i team.

Teamet samarbeider tett med foreldre, helsesykepleiere, lærere, PPT, LOS, miljøarbeidere, rusteam, barnevernstjeneste, NAV og øvrige fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

FACT ung ønsker å tilby ungdom og foreldre trygg, stabil hjelp og bidra til kontinuitet i oppfølgingen. Dette gjøres ved å samle alle tjenester det er behov for i teamet. For noen oppleves det viktig og nyttig å samarbeide med allerede etablerte kontaktpersoner i andre tjenester.

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 40 07 50
E-post: factung@nesodden.kommune.no