Botilbud psykisk helse og rus

Et botilbud til deg med psykiske vansker og langvarig alvorlig rusmisbruk.

Boligene har bemanning som hjelper deg å bedre ditt funksjonsnivå og din livskvalitet. Vi tilbyr leiligheter du kan leie gjennom Østråt botilbud og Bekkeblomveien bofellesskap.

Slik søker du

Du søker plass ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester