Ambulerende rusteam

Ambulerende rusteam består av både rusteam for voksne og rusteam for barn og ungdom. Teamets oppgaver er å gi personer med sammensatte rus- og psykiske helseutfordringer mulighet til å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet, samt til å begrense rusmiddelbruk.

Vi arbeider målrettet for å identifisere brukere som unndrar seg helsehjelp og bistand. Dette kan være knyttet til stigma, skam, eller manglende innsikt i egen situasjon. Tjenesten tilbyr også oppfølging til de som selv tar kontakter og ønsker hjelp for sin rusmiddelavhengighet og utfordringer knyttet til dette

Ambulerende rusteam tilbyr blant annet:

 • Telefonkontakt  
 • Råd og veiledning   
 • Mestringssamtaler
 • Individuellplan    
 • Pårørendegrupper   
 • Sosial trening og mestring   
 • Hjelp til å koordinere avtaler 
 • Rusoppfølging
 • Feltsykepleie
 • ADL-trening/praktiskbistand    
 • Hasjavvenningsprogrammet HAP   
 • Forebyggende arbeid på skolene på Nesodden  
 • Oppsøkende tjeneste på kvelder og i helger (felles)
 • Familiebasert oppfølging

Slik søker du

Du søker om hjelp fra Ambulerende rusteam ved å fylle ut og sende inn vårt søknad-/henvisningsskjema.

Henvisningsskjema for Ambulerende rusteam (PDF, 410 kB)

Skjema sender du til en av disse adressene:
Nesodden kommune, avdeling ROP, Ugleveien 27, 1459 Nesodden
Nesodden kommune v/virksomhet hjemmetjeneste, ambulerende team, Håkonkastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Kontaktinformasjon

Ambulerende rusteam
Telefon: 93 29 91 68
Teamleder telefon: 46 63 64 03
E-post: ateam-rus@nesodden.kommune.no