Ambulerende rusteam

Nesodden kommune har et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer. 

Om ambulerende rusteam

Formålet med tjenesten er å gi deg mulighet til bedre å mestre hverdagen og øke din livskvalitet. Ambulerende rusteam består av ruskonsulenter, miljøarbeidere, ernæringsrådgivere og vaktmestere.

Vi tilbyr hjelp for alle typer rusavhengighet. I første omgang vil hjelpen tilbys der du bor, utenfor institusjon. Denne hjelpen kan være i form av råd, veiledning, behandling i psykiatrisk poliklinikk o.l. Hjelpen vil tilpasses ditt behov. Dersom hjelp utenfor institusjon ikke fungerer, vil ruskonsulenten henvise for videre behandling.

Eksempler på hva vi kan hjelpe til med

  • Bo-oppfølging
  • Råd og veiledning
  • Støttesamtaler rus
  • Oppfølging av avtaler og praktiske gjøremål
  • Henvise til behandling, som tannlege og avrusning
  • Oppfølging av LAR - pasienter (Legemiddelassistert rehabilitering)
  • Telefonkontakt
  • Sosial trening
  • Ernæringsrådgivning

Slik søker du

Du søker om hjelp fra Ambulerende rusteam ved å fylle ut og sende inn vårt søknad-/henvisningsskjema.

Henvisningsskjema for Ambulerende rusteam (PDF, 410 kB)

Skjema sender du til en av disse adressene:
Nesodden kommune, avdeling ROP, Ugleveien 27, 1459 Nesodden
Nesodden kommune v/virksomhet hjemmetjeneste, ambulerende team, Håkonkastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Kontaktinformasjon

Ambulerende rusteam
Telefon: 90 40 07 50
Teamleder telefon: 46 63 64 03
E-post: ateam-rus@nesodden.kommune.no