Aktivitet, mestring og kurs

Nesoddtangen gård tilbyr grupper og kurs med fokus på selvutvikling og mestringsstrategier.

Nesoddtangen gård

Nesoddtangen gård er et aktivitets- og mestringssenter innenfor avdeling forebyggende og oppsøkende tjenester. Senteret er en sosial møteplass som tilbyr grupper og kurs med fokus på selvutvikling og mestringsstrategier for ulike livsutfordringer. Gården skal hjelpe med å bryte isolasjon og bidra til livsstilsendring med formål om å støtte deg videre i livet.  

Teamet på gården er tverrfaglig sammensatt med blant annet sykepleier, ergoterapeut, miljøterapeut og erfaringskonsulent.

Tilbudet inneholder blant annet

 • Selvutviklingsgupper som kunst og uttrykksterapi, mindfulness og skrivegruppe
 • Åpne aktiviteter som kreative grupper, fysisk aktivitet og matlaging
 • Mestringsgrupper som angst- og depresjonsmestring
 • Sosialt fellesskap med kafé, brettspill og arrangementer som sommerfest og markering av verdensdagen for psykisk helse

Hvem kan benytte tjenesten?

Tilbudet er et lavterskeltilbud og er åpent for alle på Nesodden uten krav om henvisning eller diagnose. Nesoddtangen gård har journalplikt. Du er velkommen til gården i åpningstiden. Ta gjerne kontakt med ansatte før første besøk hvis du ønsker det.

Åpningstider 

Gården er åpen mandag - torsdag kl. 10-15.

Aktiviteter

 • Kafé og matlaging 
 • Åpne aktivitetsgrupper 
 • Selvutviklingskurs 
 • Mestringsgrupper 
 • Sosiale aktiviteter og arrangementer  
 • Kurs med eksterne kursholdere 
 • Støttesamtaler
 • Samarbeid med andre aktivitetstilbud i kommunen

Kontaktinformasjon

Telefon fellesnummer psykisk helse og rus: 90 40 07 50
Adresse: Nesoddtangen Gård, Lagveien 6-8 , 1450 Nesoddtangen  
Gården har egen Facebook-side hvor du finner informasjon om tilbudet og aktivitetene.