Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Omsorgsstønad er et økonomisk bidrag til pårørende, eller frivillige omsorgsytere, med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov. Omsorgsbehovet kan være på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne eller sykdom. 

Omsorgsstønad vurderes opp mot andre tjenester og tiltak omsorgsmottaker kan få gjennom det offentlige hjelpeapparatet. Kommunen kan derfor tilby annen hjelp når dette anses som det beste for den omsorgstrengende, eller når det innebærer bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Krav til søker og vurderingskriterier

Det foretas en individuell vurdering av

  • Brukerens situasjon og omsorgsbehov, som funksjonshemming og kronisk sykdom
  • Om omsorgsbehovet er av langvarig karakter

Det legges vekt på følgende

  • Om pårørende har hovedansvaret for omsorgen
  • Omsorgsstønad fastsettes ut fra hvilken annen hjelp kommunen kan yte, som kan erstatte eller supplere omsorgsstønaden
  • Hvilke andre økonomiske støtteordninger brukeren mottar

Omsorgsstønad opphører omgående og uten forutgående oppsigelse når behovet for omsorg opphører.

Slik søker du

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.