Familiehjelpen

Familiehjelpen er et tilbud for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Vi kan gi støtte, informasjon om rettigheter og veiledning. Vi har fokus på hele familien, også søsken.

Slik kontakter du Familiehjelpen

Foreldre kan ta direkte kontakt. Andre, med samtykke fra foreldre, kan også videreformidle kontaktinformasjon til familiehjelpen. Ved henvendelse avtaler vi raskt et første møte. Dette er en kartleggingssamtale, der vi sammen med foreldrene finner ut hva som er deres behov og hvordan vi kan hjelpe familien. Det er ingen begrensning på hvor lenge du kan få hjelp av oss.

Barnekoordinator

Nesodden kommune tilbyr barnekoordinator til familier som har, eller venter barn, med alvorlig sykdom, skade, eller nedsatt funksjonsevne. Barnekoordinator tilbys etter ønske fra foreldrene der barnet har behov for langvarige og sammensatte, eller koordinerte, helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle velferdstjenester, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

Slik søker du barnekoordinator

Nesodden kommune har et eget team som ivaretar denne oppgaven og det er tildelingsenheten i kommunen som vurderer søknad om barnekoordinator. Du søker ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Hanne Ortell, vernepleier
Telefon: 99 08 76 14
E-post: hanne.ortell@nesodden.kommune.no

Benedicte Heiestad, familieterapeut
Telefon: 99 08 76 12
E-post: benedicte.heiestad@nesodden.kommune.no