Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Et tilbud til deg som har store funksjonsnedsettelser, og har et langvarig og stort behov for assistanse.

Om brukerstyrt assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er utformet for å gi deg med store funksjonsnedsettelser, og som trenger hjelp i dagliglivet, større frihet og kontroll over eget liv. Du styrer selv hvordan og når assistansen skal ytes. Hovedmålet med BPA er å gi deg mulighet til å leve et mer selvstendig liv, både i og utenfor hjemmet.

Du har selv rollen som arbeidsleder og har ansvar for organisering og innhold i tjenesten.

Hvem får tjenesten

Gis til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Slik søker du

Du søker om BPA ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Dette må du gjøre som mottaker av BPA

Etter at vedtak for BPA er fattet, kan du velge mellom kommunal eller privat driftsleverandør. Du får en liste med godkjente leverandører av tjenesten. Her må du velge hvem som skal forvalte din ordning.

  • Du må ta et arbeidslederkurs
  • I samarbeidet med leverandøren av tjenesten er du ansvarlig for å avertere etter assistenter og intervjue disse
  • Du averterer selv etter vikarer
  • Du skriver en arbeidsplan og planlegger assistentens arbeidsdag

Pris

Assistanse, opplæring og støttekontakt tjenester er gratis, men for oppgaver som regnes for praktisk bistand vil du betale en egenandel. Eksempler på praktisk bistand er hjelp til dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring, tilbereding og innkjøp av mat. Husstandens samlede nettoinntekt legges til grunn for egenbetalingssatsen.

Kontaktinformasjon

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.