Avlastning - Bergertoppen

Avlastningstilbud for familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Tjenesten skal bidra til

  • Å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
  • Å gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi mulighet til å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter
  • Å gi trygghet og kontinuitet

Tjenesten omfatter

Avlastning til pårørende hvor omfanget kan variere ut ifra familiens behov. Det kan variere fra enkeltdøgn til flere døgn i måneden, samt ferieavlastning og kriseavlastning.

Hvem kan søke om avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, både frivillige omsorgsytere og foreldre med omsorgsplikt kan søke om avlastning. Omsorgsarbeidet skal være vesentlig tyngre enn normalt, og foregå over lang tid.

Slik søker du

Du søker om avlastning ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Bergertoppen avlastning
Telefon: 66 96 62 00

Avdelingsleder Irena S. Vatlum
Telefon: 45490677
E-post: irena.vatlum@nesodden.kommune.no

Adresse: Bergtunveien 2, 1459 Nesoddtangen