Koronavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe 
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide 

Utdyping av risikogrupper og barn og unge med alvorlig grunnsykdom

​​​​Bestille tid til vaksinering

Her kan du bestille tid digitalt

Timer til vaskinering legges ut fortløpende. Hvis du opplever at det ikke er ledig time på nettbestillingen - forsøk igjen senere. 

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefon: 94 00 10 21

Besøksadresse: Fjellveien 15, 1458 Fjellstrand.
Vaksinasjon foregår i underetasje på Fjellstrand Grendehus