Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi bidrar til å fremme din helse, og bedre og vedlikeholde din funksjonsevne. Vi kan hjelp deg hvis du har vansker med å utføre daglige aktiviteter. på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem. 

Ergoterapi kan benyttes av alle med kort eller varig nedsatt funksjonsevne, som har behov for hjelp til å løse praktiske problemer i hjem, fritidsaktiviteter, skole eller barnehage.

Kontaktinformasjon

Hovednummer telefon: 40 40 41 59

Møyfrid Stave Hopland, avdelingsleder
Telefon: 48 11 29 63
E-post: moyfrid.stave.hopland@nesodden.kommune.no