Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Hvis barnet ditt har særlige behov, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og retten kan gjelde uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke. 

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening og stimulering av barnet eller rådgivning til de som jobber i barnehagen. Du som er forelder, skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn. Hvis du eller noen andre som kjenner barnet ditt er bekymret for utviklingen til barnet, skal kommunen og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere og gi råd om hva barnet trenger.