Kritisk vannforsyningssituasjon - forbud mot hagevanning

Vi har for tiden en kritisk vannforsyningssituasjon. For å sikre nok vann til drikkevann og brannslukking er all bruk av hageslanger, svetteslange, vannspredere o.l. nå forbudt. Inspeksjoner blir gjort fortløpende. 

Nødvendig for å sikre nok vann

Nivåene i kommunens vannskilde er tidvis kritisk lave, og alle må begrense vannforbruket for å sikre nok vann til våre innbyggere og til eventuell brannslukking. Vanningsforbudet gjelder også vanning av nysådd plen. Dette gjelder for innbyggere som har kommunalt vann,  og ikke for deg som har egen brønn.

Oppgradering av Bleksli vannverk

Bleksli vannverk under oppgradering, og sjøledningen fra Bærum klarer ikke å levere nok vann til med det høye vannforbruk som har vært nå.

Anlegget på Bleksli forventes igangsatt innen 1. juni. Vannproduksjonen som vanligvis skjer på Bleksli er erstattet av vann fra Bærum via sjøledning. Kommunen bygger for tiden ny og større sjøledning for reservevann fra Bærum, men denne ledningen vil ikke bli satt i drift før over sommeren. Vannforsyningssituasjonen gjennom sommeren er derfor sårbar. 

Kommunen vil gjennom sommeren løpende vurdere situasjonen og vurdere om det er mulig å lette på restriksjonene. Nødvendig vask av flater på hus, terrasser og liknende er tillatt. 

Hva kan du gjøre for å spare på vannet?

  • Reparer vannkraner ute/inne som drypper og toaletter som renner. En kran som står og drypper forbruker mellom 7 og 30 m³ i året, mens et toalett som står og renner kan forbruke hele 400 m³ i året. Til sammenlikning bruker en person ca. 50 m³ vann i året.
  • Bruk sparedusj.
  • Fyll oppvaskmaskinen helt før du setter på.
  • Samle opp regnvann til vanning av blomster og planter.

Vi oppfordrer alle til å lojalt overholde vanningsforbudet!